Funfact: Den ekte James Bond.

221168613aa3f7733dbc208d96a2775c Visste du at hovedinspirasjonen bak Ian Flemings "James Bond" het Patrick Dalzel-Job og var aktiv i den frivillige reservestyrken til Storbritannias marine i Nord-Norge under andre verdenskrig ? Visste du at han ble tildelt Ridderkorset av St.Olavs orden under Haakon 7 for hans innsats med å evakuere sivile i Narvik våren 1940? Dette til tross for at han fikk klare ordre fra britiske myndigheter om tilbaketrekking og skulle bli stilt for britisk krigsrett som følge av dette. En rettslig gang som HMK Haakon 7 personlig stanset. Dalzel-Job var med på å evakuere nærmere 5000 mennesker på fiskebåter som ble ført ut av Ofotfjorden og ut til kysten. Han giftet seg med Tromsøjenta Bjørg Bangsund etter krigen og flyttet til Skottland, hvor han fortsatte sin karriere innen etterretningstjenesten. Denne gang side om side med Ian Fleming, som lot seg inspirere av Dalzel-Jobs arbeid og skrev bokserien om spionen James Bond.

Dalzel-Job tok aldri på seg æren for å være hjernen bak James Bond før sent på sine eldre dager, hvor han beskjedent innrømmet at han kunne hatt innflytelse på Flemings fiktive karakter, men samtidig sterkt understreket at han "bare hadde elsket en kvinne" og "ikke drakk alkohol".

Kilde: Narvik Krigsminnemuseum og intervju med Patrick Dalzel-Job.