30 ganger rundt solen

30 år

Nå er du tredve. Dagen du har tenkt på ganske lenge, har kommet og gått. Du har ikke tenkt på det å bli tredve fordi du var redd for å gå inn i et nytt tiår, men fordi det å entre tredveårene har fått deg til å reflektere over tiden. Hvordan den prioriteres, og hvordan den benyttes. Hvem du bruker tiden på, og hva som trenger mer oppmerksomhet.

Det har også fått deg til å gruble mye over deg selv, hvem du er, hva du innebærer av feil og mangler, av gode ting, av hva du ønsker mer eller mindre av, hva du forventer og hva du drømmer om. Hvordan du skal fortsette å utvikle deg i årene som kommer.

Hjertet ditt har åpnet seg mer, og du opplever en større trang til å yte omsorg, og mindre trang til å tenke kritisk. Du opplever et ønske om å gjøre mer av det du elsker, men har vært redd for å gjøre, fordi du er redd for å feile - for å være dårlig.

Den største lærdommen som kom ut av tyveårene, var kunsten å gi slipp. Du er ikke helt der at du slipper tak på alt enda, men du har kommet svært langt. Du tviler fremdeles på deg selv, men du føler likevel et større behov for å utfordre din egen usikkerhet.

Du ønsker ikke lengre å unnskylde deg for hvorfor du velger som du gjør. Du ønsker ikke å stå til ansvar for andre. Du vil være fri. Du vil være deg. Du vil også at andre skal tørre å være seg selv. Du lytter mer til Per Fugelli, og gir faen. Du vil at andre også skal gjøre det. Du vil at andre skal lykkes, ha det godt, og leve et rikt liv. Du vil at andre skal realisere seg selv, og tørre å ta steget de ønsker å ta (men synes er skummelt). Du ønsker at folk skal være rause, forståelsesfulle, ha litt perspektivmangfold, og se hverandre.

For jo eldre du blir, desto mer innser du hvor viktig og sårbart livet egentlig er. Du innser hvor sårt denne verdenen trenger kjærlighet. Du innser hvor mange som trenger klemmer, som trenger å bli sett, å bli hørt. Du føler et større behov for å gi, eller si “jeg elsker deg”, eller “du er viktig”. For du synes alle er viktig. Du er glad i så mange. Du vil at de skal vite det.

Tredveårene står i kjærlighetens tegn. Fordi du - jeg elsker deg. Og du er viktig.