Trondheim, a little family history and Northern Norway

We decided in advance that the roadtrip would be much more comfortable if we added a few stops on the way up to my hometown. That's why we camped in Trondheim. 

Vi bestemte oss på forhånd at det ville vært en langt mer behagelig tur hvis vi droppet å kjøre hele veien til Nord-Norge sammenhengende. Derfor la vi inn en overnatting i Trondheim. 

_DSC6842.jpg

H wanted to visit Gløshaugen, which is the place of the university where he took his masters degree. I have been to Trondheim many times before, but never here. So while H walked down memory lane, I admired the beautiful buildings. 

H ville gå en tur til Gløshaugen, på NTNU, der han hadde tatt masteren sin for flere år tilbake. Jeg hadde aldri vært i den delen av Trondheim før, og beundret byggene mens H gikk rundt og mimret. 

We arrived in Trondheim late at Sunday evening. Since all of the shops and coffee places is closed on Sundays, our sightseeing was a little limited. Not that I have any complains, but if we had arrived on Monday, we would at least have the opportunity to visit the Jewish Museum, which I used in my field research in my master thesis. Or have the opportunity to have lunch on a cosy coffee bar. Oh well. We walked down to the impressive Nidaros Cathedral. 

Vi ankom Trondheim sent på søndag kveld, så mulighetene til å utforske var bregrenset til ren byvandring. Ikke at det er noe å klage på, men hadde vi vært her på mandagen ville vi hatt muligheten til å besøke litt flere steder. Slik som Jødisk Museum, som jeg brukte til min masteroppgave, og som virkelig er å anbefale. Eller drukket kaffe og spist lunsj på en av de mange kaffebarene. Vel vel. Vi ruslet ned til den flotte Nidarosdomen.. 

I discovered that I had a surprise link to this cathedral, a few years back. My swedish great grandfather came to Trondheim during the early 1900's, and he was a blacksmith and a travelling gypsy. Apparently he have made several decorations on this church, but I'm not sure which one. 

Jeg fant ut at jeg hadde en overraskende tilknytning til Nidarosdomen for et par år tilbake. Min svenske oldefar kom til Trondheim på begynnelsen av 1900-tallet, og var en omstreifende smijernsarbeider. Visstnok har han gjort utsmykninger i flere av de mange fargede vindusrutene i katedralen. Men jeg vet ikke hvilke. 

_DSC6894.jpg

I'm wondering where he'd put his fingerprints, and I'm remembering all the times I've walked past this place and not know that there's a little bit of my personal history here.

Jeg bare undret på hvor han hadde satt sine fingeravtrykk, og husket på hvor mange ganger jeg har gått forbi her uten å vite linken mellom familien og denne fantastiske kirken. 

_DSC6901.jpg

I wanted to go down to Bakklandet, where I know for a fact that my great grandfather, great grandmother and my grandfather lived until 1916. I've found the address to where (I believe) my grandfather was born, and lived until the year my great grandfather died in a blasting accident. That's when my great grandmother and grandfather moved to Narvik. Both of them was of gypsy heritage, and that part of my family history has been hidden as much as possible. But I see a big utility knowing my roots, whatever they are. 

Jeg ville gå ned til Bakklandet, hvor jeg vet at oldefaren, oldemoren og bestefaren min bodde frem til 1916. Jeg har funnet adressen til huset hvor (jeg tror at) bestefar ble født, og levde frem til oldefar døde i en sprengningsulykke. Det var da oldemor og bestefar flyttet nordover til Narvik. Både oldemor og oldefar var av taterslekt, og det er nok derfor denne delen av vår familiehistorie har vært dysset ned. Jeg ser stor nytteverdi i det å vite hvor røttene mine ligger, samme hva det skal være. 

Trondheim was really beautiful. 

Trondheim lå så vakkert langs sundet, og selv om klokken var ti om kvelden, var temperaturen høy. 

_DSC6908.jpg

I'm really enjoying travelling with these two. 

Jeg liker godt disse turkameratene mine. 

The old labour homes are still standing and are still very beautiful. I can rarely walk in these types of neighbourhoods without feeling that the history is coming to life. How was is back then? How did they dress? What did they talk about? How was it when buyers and costumers met out in the streets, and in their tiny shops? How was it like, running around in the streets, playing with toys you had to make yourself because your parents couldn't afford to buy them? In my historian brain, these images comes to life as I walk down the streets. It's as if I can see all the people, and I sink into a fantasy of how things were. 

De gamle arbeiderboligene står standhaftig og velholdte. Jeg kan sjelden gå i slike strøk uten å se for meg hvordan livet en gang var. Hvilke klær brukte de? Hvordan var livet da alle måtte ut å fysisk møte hverandre, handle med hverandre og flere så opp fremfor å se ned i en skjerm? Hvordan var det da barne løpte rundt med leker de måtte lage, fordi foreldrene ikke hadde råd til å kjøpe nytt? I historikerhjernen min kommer slike bilder til live når jeg ser levningene fra en svunnen tid. Jeg ser myldret av mennesker og synker inn i en romantisk fantasi om hvordan ting var. 

_DSC6928.jpg

I've found the house where my grandfather lived as a little boy. I thought about how he could have taken his first steps here, or learned his first words. I kept wondering what kind of childhood he had, and all the questions I will never know the answers to. 

Jeg fant huset hvor de bodde, og tenkte at inni her hadde nok bestefaren min tatt sine første steg. Jeg tenkte at han kanskje hadde lært sine første ord her, og lurt på hva slags barndom han faktisk hadde. Alle de spørsmålene jeg aldri kommer til å få svar på. 

_DSC6932.jpg

Later that evening, we drove to a camping site, where we found a place by the sea. 

Senere reiste vi til Storsand camping, like ved Malvik, hvor vi fant oss teltplass like ved sjøen. 

_DSC6938.jpg

I really enjoy travelling like this. No commitments. Freedom. 

Jeg liker så godt å reise slik som dette. Ingen forpliktelser. Ta ting slik som det kommer. Friheten. 

_DSC6951.jpg

The day after we drove 11 hours until we reached our destination. On the way we crossed the gate to Northern Norway. 

Dagen etter kjørte vi 11 timer før vi kom oss frem til destinasjonen. På veien krysset vi porten til Nord-Norge. 

_DSC6960.jpg

Before we reached Saltfjellet, I had to photograph how the flowers was in full bloom by the roads. 

På veien mot Saltfjellet blomstret alle grøftekantene. 

_DSC6964.jpg

We stopped to watch memorials from WW2. I feel it's really important to stop and remember. 

Vi stoppet ved minnemerker fra krigen, for det mener jeg er viktig å stoppe opp og reflektere over. 

_DSC6969.jpg

By the Polar Circle we watched the hundreds of landmarks people had placed all around the parking area. I also admired how beautiful the landscape is. I find it strange that even though I've been driving through this place so many times, it's only as an adult that I've come to cherish the nature here. It's really something. 

Vi stoppet ved polarsirkelen for å lufte oss (og Balder) litt. Her så vi på de mange hundre vardene som var satt opp, og jeg beundret landskapet. Det er så rart at jeg som har kjørt over dette fjellet så mange ganger, ikke har klart å sette ordentlig pris på utsikten før i voksen alder. Det er virkelig unikt. 

We arrived at Fauske, late the same evening. We've been using the last 24 hours to sleep and enjoy time with the family we get to see so rarely. 

I wish you a lovely evening!

Vi kom frem til Fauske sent på kvelden, og har brukt tiden på å hente oss inn og sove ut. Nå skal vi være her i noen dager og nyte tid med familie vi ser alt for sjelden.

Fin kveld ønskes til deg!